Büyü ve Büyücülüğün Tarihi

Büyü ve Büyücülüğün Tarihi

Büyü ve büyücülüğün tarihi hakkında söylenen sayısız destan ya da efsane vardır. Açıkçası büyü üzerine Türkiye’nin en sık ve en güncel kaynaklarını paylaşan bizler bile bunun hakkında tam ve net bir bilgiye sahip değiliz tıpkı dünyanın geri kalanı gibi. Ancak alışılagelmiş efsaneler ya da tarihi söylentilerden söz edebilir ve bunlara günümüzde büyücülük hakkında bilgileri de ekleyebiliriz.

Pek çok ortak görüşe göre büyü, insanın kendi duygularının ortaya çıkardığı hissedilebilir enerjiden sonra keşfedilmiştir. Gerçekten derinden hissedilen duyguların, başka insanlara da kolayca geçtiği fark edildikten sonra insanlar bunu bir ilme çevirerek bundan çıkar sağlama üzerine sayısız çalışma da yürütmüşlerdir. Tek soru, bunun ne zaman ve nerede keşfedildiğidir.

Büyünün Ortaya Çıkışı

Günümüzden binlerce yıl öncesine dayanan, büyü ile alakalı sayısız yazıt bulunmaktadır. Bazıları antik Yunan’dan, bazıları antik Mısır’dan, bazıları eski Türklerden, bazıları Aztek ve Mayalardan. Fakat kökenleri bu kadar farklı olmasına rağmen, bu insanların birbirleri ile tarihte hiçbir etkileşimleri olmadığı dönemlerde benzer uygulamalar üzerinde durdukları keşfedilmiştir.

Büyüyü gerçekten büyülü yapan da budur. Bunun içgüdüsel olduğu gerçeği ile yüzleşmek, onu daha anlaşılabilir bir hale getirmektedir. Milattan önce 4.000 yıllarında yani günümüzden yaklaşık 6.000 yıl önce büyü üzerine düşünüldüğünü düşündüğümüz sayısız ritüel bulunmaktadır.

Günümüzde Büyücülük

Tüm bunlara ek olarak, günümüzde büyücülük eskide olduğundan çok daha farklı bir yere sıçramış ya da evrimleşmiştir. Eski çağlara oranla günümüzde insanların ihtiyaçları değişmiş, vicdani ve etik anlayışları değişmiş ve tüm bunlara bir de elle tutulabilir bilgiyle bizleri aydınlatan bilim yüksek ölçüde gelişmiştir.

Eskiden kimyanın antik hali olan simya gibi ilimlerden yardım alınırken, şimdi önümüzü daha net görebilmemizi sağlayan kimya gibi bilim dallarından da yardım almaktayız. Eskiden gökyüzünü çıplak gözle gözlemleyen ve gök cismi hareketleri takip etmeye çalışan kişilerin aksine, gözlemlenebilir evren olarak adlandırdığımız ve hemen her gök cismini kolayca takip edebildiğimiz veri tabanları da mevcuttur. Bu da büyüyü günümüzde inanılamayacak derecede etkili hale getirmiştir. Çünkü bilindiği üzere büyüde en önemli olaylardan biri de gökcisimlerini takip edebilmek ve onları yorumlayarak doğru zamanları belirleyebilmektir.

Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here